Maandelijks archief: maart 2015

19 economen vragen ECB om ‘kwantitatieve versoepeling voor de mensen’

In een brief die 27 maart 2015 verscheen in de Financial Times roepen 19 economen, waaronder Guy Standing, mede­oprichter van BIEN, de Europese Centrale Bank (ECB) op om een alternatief beleid van kwantitatieve versoepeling[1]  te voeren. De brief bevat een oproep om contant geld rechtstreeks over te maken naar burgers in de eurozone. Als een reactie op het plan van de Europese Centrale Bank (ECB) om de komende 18 maanden 60 miljard euro per maand  in het financiële systeem te injecteren, hebben 19 economen  een brief aan de Financial Times[2] ondertekend, met het verzoek om een andere aanpak te overwegen, één waarvan zij denken dat die een meer efficiënte manier is om de economie in de eurozone te versterken. “Uit de […]

The post 19 economen vragen ECB om ‘kwantitatieve versoepeling voor de mensen’ appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

UBI-Europa vormt strategie voor de komende jaren

Op 19 & 20 maart was er een inspirerende tweedaagse openbare conferentie over “onvoorwaardelijk basisinkomen als een reactie op de ongelijkheid in Europa” in Maribor, Slovenië. De conferentie trok meer dan 80 deelnemers uit 17 landen. In de loop van de volgende twee dagen kwam UBIE ( Unconditional Basic Income Europe) bijeen om een ​​gezamenlijke strategie voor de Europese beweging voor een basisinkomen vorm te geven en concrete resultaten voor 2020 te krijgen. Onvoorwaardelijk basisinkomen Europa (UBIE) , werd opgericht nadat het Europees burgerinitiatief voor onvoorwaardelijk basisinkomen(ECI-UBI) in 2013 was afgelopen, en viert zijn stichting vorig jaar op een grote conferentie in Brussel. Sindsdien zijn we druk bezig geweest met officieel geregistreerd  krijgen van UBI-Europa […]

The post UBI-Europa vormt strategie voor de komende jaren appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Voorstander Basisinkomen benoemd tot minister voor Armoedebestrijding in Namibië

 

Zephania-Kameeta-300x200

Voormalig bisschop en prominent verdediger van het basisinkomen Zaphania Kameeta, is zojuist benoemd tot minister van het nieuwe Ministerie voor armoedebestrijding.

Een nieuwe hoop , dat het basisinkomen eventueel zal worden ingevoerd door de regering, gloort in Namibie nu de nieuw gekozen President Hage Geingob zich wijdt aan de bestrijding van armoede en voormalig bisschop van de Lutherse Kerk van Namibië, Zephania Kameeta, reeds lang een voorstander voor het basisinkomen, heeft aangewezen als minister van een nieuw ministerie dat zich alleen zal wijden aan armoedebestrijding.

De nieuwe president Hage Geingob won de presidentiële verkiezingen met 87 % van de stemmen op 28 november 2014 Hij behoort tot de regerende centrum-linke SWAPO partij, welke eveneens de parlementaire verkiezingen won met een comfortabele meerderheid van 80 %.

Zephania Kameeta is bekend als één van de pioniers voor de Basic Income Grant (BIG) coalitie welke een wereldwijd bekend geworden experiment met het basisinkomen invoerde in 2007 in het plattelandsdorp Otjivero.
Hij beïnvloedde zelfs de Duitse Protestantse Kerk tot hun ondersteuningsbeweging
voor het basisinkomen, zoals Ronald Blaschke van Duitslands BIEN ons in een recente blog post aan herinnerde.
Kameeta heeft er herhaaldelijk bij de regering op aangedrongen met het idee naar voren te treden.

Hage Geingob is ook één van de weinige leiders in Namibië die geïnteresseerd is in het basisinkomen. Hij steunde openlijk dit idee toen hij minister van Handel en Industrie was en hij bij één van de eersten hoorde om aan het BIG pilot project fonds in 2007 bij te dragen.

“Armoede is een vloek, en daarom zou ik graag zien dat de regering het voorstel van de Council of Churches Namibia oppakt en het basisinkomen aan alle Namibiërs verstrekt die geen inkomenstenbron hebben”, zei Geingob in de Nationale vergadering in 2007.

Hoewel er nog geen aankondiging is geweest over het basisinkomen door de nieuwe regering, hoopt de politiek dat BIG een stap nader komt tot verwezenlijking in Namibië.

Het idee wordt sterk ondersteund, volgens een recent opinieonderzoek wordt het basisinkomen door meer dan 78 % van de Namibische bevolking.

Uhuru Dempers, activist die campagne voert voor BIG,  vertelde National Media New Era dat een ministerie voor armoedebestrijding een positieve ontwikkeling is. “Wij hopen dat met de komst van Kameeta aan boord, er een debat over BIG als één van de modellen om armoede aan te pakken gevoerd zal worden”, aldus Dempers.

Auteur: Stanislas Jourdan – ubie.org
Vertaling: Ina van Dijk


Bron: http://www.basicincome.org/news/2015/03/namibia-zephania-kameeta-bishop-minister/

Credit foto: CC De Lutherse Wereld Federatie

 

Het bericht Voorstander Basisinkomen benoemd tot minister voor Armoedebestrijding in Namibië verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Weinig ambitie Canoy bij basisinkomen in hoopvol Leeuwarden

IMG_5196

IMG_5196De verwachtingen waren hoog gespannen en … kwamen voor een deel ook uit!
Meer dan dat er stoelen beschikbaar waren, hadden mensen zich aangemeld om het eerste publieke debat in het kader van Leeuwarden Europese Hoofdstad 2018 bij te wonen. Vele openbare bijeenkomsten staan gepland en zullen allemaal gaan over thema’s die verband houden met onderwerpen in het domein van de sociale cohesie. Voor ‘Brussel’ een kernbegrip wanneer zij een stad aanwijzen als culturele hoofdstad.

Waar kwam die grote belangstelling voor deze bijeenkomst vandaan?
Vrijdag 6 maart was het onderwerp: ‘Basisinkomen’ en het bleek een trigger te zijn, want binnen de kortste tijd waren alle plaatsen gereserveerd. Econoom dr. Marcel Canoy zou een schets geven van wat een pilot basisinkomen voor Leeuwarden zou kunnen gaan inhouden. De verwachtingen waren hoog gespannen.
Zijn vlotte manier van presenteren verraadde grote parate kennis van het onderwerp en zijn contact met de zaal, voldoende sociale vaardigheden.

Waar het vervolgens mis ging, was de meer dan praktisch manier van het pilot-ontwerp.
Het moet vooral simpel en eenvoudig zijn. Waarom? Omdat het simpel en eenvoudig moest zijn, zo leek het.
Uiteindelijk was het dus niet meer dan wat er in meerdere gemeenten met name door GroenLinks-bestuurders en fracties wordt voorgesteld: het onvoorwaardelijk maken van de bijstandsuitkering. Canoy voegde daar dan nog wat WW’ers, kunstenaars en ZZP’ers aan toe. Dat lijkt dan al heel wat en enkel met veel politieke moed een haalbaar concept.

En juist dat maakt dat de ambitie ontbrak, de ambitie om tot een werkelijke pilot basisinkomen te komen. Want in dat geval zouden alle inkomensgroepen betrokken moeten worden bij een pilot. Naast de onvoorwaardelijkheid geldt, naar internationale maatstaf, immers ook dat het universeel, individueel en hoog genoeg moet zijn om actief aan de samenleving deel te nemen.
Mienskip in optima forma zou je zeggen. Daar kwamen de meeste mensen voor.
Dat werd overigens nog eens onderstreept door GroenLinks-raadsleden en enkele particuliere initiatiefnemers die voor Leeuwarden en/of Fryslân wél voor een brede pilot pleitten.

Het feit dat ook een deel van het college van B&W aanwezig was, alsmede vele raadsleden deed vermoeden dat Canoy hen zo veel mogelijk naar de mond wilde praten.
Overigens werd dat streven maar zuinigjes bewaarheid. Enkel de CDA-wethouder zou er nog eens goed over nadenken, nadat hij aanvankelijk tegen was. De PvdA-wethouder vond zijn eigen beleid zo geslaagd, dat hij een mogelijke pilot bleef afkeuren, ondanks de besluiten van zijn eigen partijcongres!
De overige aanwezigen, die wellicht voor een echte brede basisinkomen-pilot waren gekomen, werden daardoor natuurlijk teleurgesteld.

De avond was overigens zeer levendig en er werden zowel statements vóór een basisinkomen gedaan, als dat er vragen naar de achtergronden ervan werden gesteld.
Zelfs opmerkingen over het geldsysteem als zodanig en het herinrichten van onze samenleving werden gemaakt. Ook tegengeluiden kregen de ruimte gehoord te worden.

Duidelijk is dat enkel een basisinkomen dat breed door de burgers gedragen wordt, kan leiden tot een situatie waar politici wel volgend in moeten worden. De kloof tussen hen en de kiezer zou anders nog groter worden.

We zijn er nog niet, maar hoopvol blijft het, gezien de groeiende aandacht voor alternatieven in een samenleving die op vele fronten aan het vastlopen is.
Willem Gielingh

 

lees ook: http://www.economie.nl/weblog/basisinkomen-dendermonde-oblomov-1-0

Het bericht Weinig ambitie Canoy bij basisinkomen in hoopvol Leeuwarden verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.