Maandelijks archief: september 2015

Hoe Henry George’s principes werden vernaggelt naar een Monopolyspel

Geschiedenis is gevuld met verrassende verhalen over hoe mensen en ideeën zijn verbonden. Eén zo’n verhaal is de oorsprong van het meest populaire bordspel in de moderne geschiedenis. Het is een Amerikaanse klassieker: elke nieuwe generatie van Monopoly spelers leert er van … Lees verder

Het bericht Hoe Henry George’s principes werden vernaggelt naar een Monopolyspel verscheen eerst op vrijheid maakt arbeid.

GroenLinks over basisinkomen Nijmegen

Nijmegen, 3 februari. Lisa Westerveld, GroenLinks-raadslid, verwelkomde iedereen namens haar fractiegenoot April Ranshuijsen en het bestuur van GL. In een flinke ruimte, waar uiteindelijk veel mensen de weg naar gevonden hebben, was er een gemoedelijke ontspannen sfeer. Samen met de coördinator van het Basisteam Nijmegen was ik naar het stadhuis getogen en had op alle tafels onze blauwe OBi-folder neergelegd. Ook GL had informatie over de concrete situatie in Nijmegen op de tafels gelegd. Uiteindelijk kwamen ca 80 geïnteresseerden, waaronder ook raadsleden van andere politieke partijen, luisteren en praten over een experiment rond bijstandsgerechtigden. Onder hen ook Alexander de Roo, prominent lid van de Vereniging Basisinkomen en o.a. voorzitter van de Waddenvereniging en Johannes Borger, coördinator van Basisteam Zoetermeer-Den Haag! In een vooraankondiging in De Gelderlander, stond ook het woord ‘basisinkomen’ genoemd. Reden waarom de GroenLinksfractie in Nijmegen Frans Zwitser, lid van de Vereniging Basisinkomen en GL-lid, als inleider gevraagd heeft, om de aftrap van die avond te verzorgen. Frans sprak o.a. over lazy people en crazy people die met elkaar het land bewoonden. Een fantastisch beeldend verhaal over hoe de samenleving zich sinds de industriële revolutie ontwikkelt en waarom een basisinkomen een logische stap in die ontwikkelingen betekent. Na een korte … Meer →

Inspirerende avond D’66 over het basisinkomen

Het gonst in Leeuwarden! Het basisinkomen wordt alom besproken en bediscussieerd. En het ging daarbij vooral niet om zg regelarme bijstand experimenten zoals die in Tilburg, Wageningen, Utrecht en Groningen in de maak zijn. Niemand vond dat dat iets met het basisinkomen te maken had, behalve dat onvoorwaardelijkheid getest zou kunnen worden. Neen, in Leeuwarden ging om een zo volwaardig mogelijke pilot, voor alle inkomens-, beroeps- en leeftijdsgroepen. In Grand Café De Walrus werd er door meer dan 30 belangstellenden van verschillende partijen over het basisinkomen gesproken. Weliswaar in een bovenzaaltje, maar de dynamiek van de gesprekken waren er niet minder. En natuurlijk waren de bezoekers vooral van D’66. De gesprekken onder leiding van journalist Niek Donker waren levendig, kritisch, maar werden met respect gevoerd. Na en tijdens de presentatie van Willem Gielingh, vice-voorzitter van de Vereniging Basisinkomen werden er veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het onderwerp is zo breed dat enige ongenuanceerdheid natuurlijk niet te voorkomen is. Terecht werden daar opmerkingen over gemaakt. Dat ‘de arbeidsmarkt slecht functioneert’ is zo’n uitspraak. Sommige bezoekers riepen de politiek op niet bang te zijn en het gewoon maar eens te proberen. En als Leeuwarden niet wil, dan kan het toch ook in … Meer →

Hoorzitting Over Geldstelsel Met 2e Kamer Vleugellam

3f247c41b7.pngEen van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief over geldschepping en rente Ad Broere trekt zich terug voor deelname aan het rondetafelgesprek van 14 oktober in Den Haag. Hij weigert water in de wijn te doen. Zijn afwezigheid is een belangrijke aderlating voor het kritische gehalte en deskundigheid van de hoorzitting, deze is het resultaat van het burgerinitiatief dat meer dan 100.000 stemmen in korte tijd bij elkaar wist te brengen.

In het eerste half uur van de hearing komen de overgebleven initiatiefnemers aan het woord en tijdens het tweede blok banken en wetenschappers.

Rente
Ad stapt er uit omdat de overige initiatiefnemers het rente vraagstuk niet meenemen. Hierdoor wordt zonder slag of stoot een belangrijk onderdeel van het initiatief bij het grof vuil gezet. Broere ziet rente als een van de grote veroorzakers van crisissen.

Het feit dat er verdeeldheid is binnen de groep van het initiatief betekent op voorhand een nederlaag. De banken zullen zich nu focussen op geldcreatie zonder dat de rente-praktijk hier onder valt.

Ad Broere:
De belangrijkste reden is dat ik niet geneigd ben tot een compromis met betrekking tot dit geldstelsel. Zolang verreweg het grootste deel van het geld door schuld ontstaat en zolang voor die schuld geld moet worden betaald, is het een mathematische zekerheid dat crisissen bij herhaling zullen optreden en dat de welvaart zeer ongelijk verdeeld zal blijven. Wat mij betreft staat daarom een rentevrije economie centraal..
Rente is in mijn opinie een kernoorzaak van ophoping van vermogen bij een klein deel van de bevolking en verarming van het grootste deel.

Ad Broere wilde zich met name hard maken voor een rentevrije economie en zou als de gelegenheid zich voordeed daarvan ook de kamerleden proberen te overtuigen. Hij wil dat de banken voor hun diensten een vergoeding gaan krijgen in plaats van een vast bedrag aan rente gedurende de looptijd van de lening. Deze banken zullen dan het geld niet meer zoals nu zelf kunnen scheppen, maar kunnen dit ontvangen van een publieke instelling.

Geldschepping
De Nederlandse staat betaalt ieder jaar meer dan 8 miljard euro aan rente. Dit geld heeft de overheid afgesproken te betalen aan de banken voor het geld dat de staat van hen heeft geleend. Maar waarom zou de overheid geld lenen terwijl zij het zelf kunnen maken? En waarom zouden zij hierover nog rente betalen ook? De overheidsschuld is op dit moment gegroeid tot 458 miljard euro en zal naar verwachting groeien naar 466 miljard in 2016.

Wat is het verschil nu de banken dit geld scheppen in plaats van de overheid? Het verschil is 8 miljard rente die als gratis subsidie in het bankwezen (banken/verzekeraars) wordt gepompt. Jaar na jaar. En niemand weet waarom dit gebeurt!
Zelfs voor de werkgelegenheid hoeven we dit niet te doen, aangezien de banken ieder jaar weer minder werknemers in dienst nemen. Je kunt er dus van uitgaan dat dit bedrag bijna volledig als winst (dividend) in de zakken van de bankeigenaren terecht komt.

Hierdoor heeft de overheid een enorme macht aan het bankwezen GESCHONKEN. Zij zijn onze schuldeisers voor de nationale schuld van 458 miljard euro. Op papier!

Op de een of andere manier schakelt de overheid banken in om dingen te doen die de overheid zelf beter en goedkoper kan doen. Wie begrijpt het nu nog?

Binnenkort zal deze kwestie over de geldschepping door de particuliere banken in het parlement worden besproken, met genoemde hoorzitting als voorbereiding daarop. In Engeland gingen zij in het Britse Lagerhuis ons al voor.

Rob Vellekoop, 28 september 2015

 

http://delangemars.nl/2015/09/28/hoorzitting-over-geldstelsel-met-2e-kamer-vleugellam/

Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 van start

Betrokken bedrijfseconoom Johan Luijendijk is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief om het basisinkomen in 2018 in te voeren. Samen met duurzame durfdoener Pieter Parmentier zijn zij het burgerinitiatief basisinkomen2018 gestart onder het motto Iedere volwassene een basisinkomen en basiszorg voor iedereen. Zij laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar. Daarom zijn zij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018. Onderteken het Burgerinitiatief via http://basisinkomen2018.nl/ Nota Bene Dit is geen initiatief van de Vereniging Basisinkomen, wel zijn wij gesprekspartner geweest voor de start. Wat is een onvoorwaardelijk basisinkomen? lees hier: De vier criteria voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen … Meer →

Jubileumcongres 25 jarig bestaan Vereniging Basisinkomen – Maastricht 29-31 jan. 2016

Beste VBi vrienden, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen aan de viering van de 25ste verjaardag van de Vereniging Basisinkomen, die zal worden gehouden van 29-31 januari 2016 in Maastricht, De laatste tijd is er veel controverse en misverstanden met betrekking tot de definities in Nederland over allerlei initiatieven met betrekking tot het universele basisinkomen (UBI) tussen groepen zo verschillend als activisten, burgers, leden van gemeenteraden, wetenschappers, politici, opinieleiders. Uiteraard is de belangrijkste kwesties voor het basisinkomen beweging in ons land – evenals voor Ubie en BIEN – zijn deze dagen vragen over de voordelen en nadelen van de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen en vragen rond de beloften en beperkingen van experimenten met een basisinkomen.We hopen een interessant programma te presenteren door het aanpakken van deze problemen in een bredere, internationale setting.Dus al onze vrienden uit Nederland en uit het buitenland worden uitgenodigd om deel te nemen, zodat wij deze vijfentwintigste verjaardag een echt internationaal evenement te maken. We presenteren het volgende programma: 29 januari De nadruk zal liggen op de leden van onze vereniging en dan met name wat de verschillende Basisteams in diverse gemeenten hebben ondernomen tot dus ver en wat hun plannen voor de nabije toekomst zullen … Meer →

Het basisinkomen is te realiseren! Verslag Congres Amsterdam 20 sept. 2015

Afgelopen zondag toog ik naar discussiecentrum De Balie in Amsterdam voor een ‘dagje basisinkomen’. ’s Morgens stond de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Maar voorafgaand daaraan presenteerden de vijf oprichtende organisaties het Platform Basisinkomen. Nieuw Nederland Nu, EVS EcoVrede, Netwerk Politieke Innovatie, Dynamisch Nederland en de Vereniging Basisinkomen (VBi) herkennen zich in dezelfde definitie van het onvoorwaardelijk basisinkomen en besloten een convenant voor samenwerking op te stellen en te ondertekenen. Organisaties en groeperingen die het basisinkomen propageren zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten, zoals het European Anti Poverty Network nog dezelfde dag deed. Tijdens de ALV bleek dat op diverse plaatsen in het land basisteams ontstaan voor het propageren van de goede […]

The post Het basisinkomen is te realiseren! Verslag Congres Amsterdam 20 sept. 2015 appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Het basisinkomen is te realiseren! Verslag Congres Amsterdam 20 sept. 2015

Afgelopen zondag toog ik naar discussiecentrum De Balie in Amsterdam voor een ‘dagje basisinkomen’. ’s Morgens stond de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Maar voorafgaand daaraan presenteerden de vijf oprichtende organisaties het Platform Basisinkomen. Nieuw Nederland Nu, EVS EcoVrede, Netwerk Politieke Innovatie, Dynamisch Nederland en de Vereniging Basisinkomen (VBi) herkennen zich in dezelfde definitie van het onvoorwaardelijk basisinkomen en besloten een convenant voor samenwerking op te stellen en te ondertekenen. Organisaties en groeperingen die het basisinkomen propageren zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten, zoals het European Anti Poverty Network nog dezelfde dag deed. Tijdens de ALV bleek dat op diverse plaatsen in het land basisteams ontstaan voor het propageren van de goede […]

The post Het basisinkomen is te realiseren! Verslag Congres Amsterdam 20 sept. 2015 appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.