Maandelijks archief: oktober 2016

Partij voor de Dieren wil een basisinkomen onderzoeken

In Plan B, het verkiezingsprogramma van de PvdD 2017, staat een alinea over het basisinkomen: Een basisinkomen zou het mogelijk kunnen maken dat veel meer maatschappelijke activiteiten kunnen worden ontplooid die nuttig zijn voor de samenleving. Uitkeringsgerechtigden hebben nu te weinig mogelijkheden om naast een uitkering iets bij te verdienen, waardoor een parttime baan vaak niets oplevert. We willen dat werkzoekenden vrijwilligerswerk en stages kunnen doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt gericht is. Minder uitvoeringskosten, meer helderheid voor de burger. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Pilots op dit gebied, zoals in […]

The post Partij voor de Dieren wil een basisinkomen onderzoeken appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

D66 voor experimenten om te komen tot een basisinkomen

Op het jubileumcongres van D66 van oktober 2016 is een amendement aangenomen voor een wijziging in het programma waar experimenten om te komen tot een basisinkomen duidelijker worden ondersteund. Met 650 stemmen voor en 100 stemmen tegen is de volgende tekst opgenomen in het programma: D66 ondersteunt de principes die ten grondslag liggen aan het de gemeentelijke experimenten met een basisinkomen: gelijke kansen, vertrouwen en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap. Daarnaast kan een basisinkomen de grote complexiteit van het stelsel van sociale zekerheid verminderen. De gemeentelijke experimenten leveren nuttige ervaringen op die in combinatie met landelijk en internationaal onderzoek in de komende kabinetsperiode duidelijkheid moeten verschaffen over haalbaarheid […]

The post D66 voor experimenten om te komen tot een basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Piratenpartij Nederland nu ook voorstander voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Op het congres van de Piratenpartij dat in oktober 2016 gehouden werd, is komen vast te staan dat de Piraten nu ook positief staan tegenover het Onvoorwaardelijke Basisinkomen. In het hoofstuk over Economie Financien en Banken is een gedeelte gewijd aan het Onvoorwaardelijk basisinkomen In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen iets zinvols doet. Door automatisering verdwijnen er steeds meer banen. Dit betekent dat we minder moeten gaan werken, of dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden gezien als grove vrijheidsinperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief, want het geeft […]

The post Piratenpartij Nederland nu ook voorstander voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Het politieke debat komt op gang

Wij kijken terug op een succesvolle basisinkomenweek. Op vijf continenten is de 9e “Week van het Basisinkomen” gevierd[1]. In Nijmegen stonden we met een opvallende tent en zijn er honderden gesprekken gevoerd en pamfletten uitgedeeld. Zelf heb ik in Amstelveen, … Lees verder →

Het bericht Het politieke debat komt op gang verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Kort Verslag ALV 25 september 2016 te Arnhem

Aanwezig een 20 leden, afmelding van 25 leden. De nieuwe penningmeester Marten Kramer stelt zich persoonlijk voor, bij zijn verkiezing op 22 mei was hij in het buitenland. Het verslag van de kascontrole commissie wordt goed gekeurd en het bestuur … Lees verder →

Het bericht Kort Verslag ALV 25 september 2016 te Arnhem verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen nodig in beroepssector van componisten en musici

Creatieve (componisten) en uitvoerende musici staat inmiddels het water tot aan de lippen – gaan zij niet mee in hetgeen ‘de markt’ van ze eist zijn er nog maar twee opties over: een (andere) baan zoeken en in de avonduren … Lees verder →

Het bericht Basisinkomen nodig in beroepssector van componisten en musici verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

BT Den Haag-Zoetermeer breidt activiteiten uit

Wij van BT Den Haag-Zoetermeer zijn nu met 5 kernleden actief. We komen 10x per jaar bijeen op de laatste woensdag van de maand, behalve in de zomermaanden en met kerst. Publieke activiteiten – 18 april 2016: presentatie gehouden over … Lees verder →

Het bericht BT Den Haag-Zoetermeer breidt activiteiten uit verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Wadapartja: een basisinkomen, maar wel logisch

In de internationale week van het basisinkomen is er op 19 september 2016 een bijeenkomst geweest in Groningen. De open oproep om over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) met elkaar van gedachten te wisselen, heeft geresulteerd in een soort huiskamergesprek, maar … Lees verder →

Het bericht Wadapartja: een basisinkomen, maar wel logisch verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Steden mogen experimenteren met bijstand; nog lang geen basisinkomen

Steeds meer gemeenten willen als antwoord op de ingewikkelde uitkeringsregels experimenteren met het zogeheten basisinkomen. Dit houdt in dat elke burger een vast bedrag per maand krijgt zonder dat daar regels en controle tegenover staan. Burgers met een basisinkomen zouden … Lees verder →

Het bericht Steden mogen experimenteren met bijstand; nog lang geen basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Een oproep om contributie te betalen op de nieuwe rekening bij Triodos

Op de afgelopen ledenvergadering van de vereniging heeft de penningmeester de aanwezige leden geïnformeerd over de contributiebetalingen van afgelopen jaren. Kort gezegd: Er komt te weinig contributie binnen voor het aantal leden dat we hebben. Dus hierbij een oproep aan de leden … Lees verder →

Het bericht Een oproep om contributie te betalen op de nieuwe rekening bij Triodos verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.