Hoorzitting Over Geldstelsel Met 2e Kamer Vleugellam

3f247c41b7.pngEen van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief over geldschepping en rente Ad Broere trekt zich terug voor deelname aan het rondetafelgesprek van 14 oktober in Den Haag. Hij weigert water in de wijn te doen. Zijn afwezigheid is een belangrijke aderlating voor het kritische gehalte en deskundigheid van de hoorzitting, deze is het resultaat van het burgerinitiatief dat meer dan 100.000 stemmen in korte tijd bij elkaar wist te brengen.

In het eerste half uur van de hearing komen de overgebleven initiatiefnemers aan het woord en tijdens het tweede blok banken en wetenschappers.

Rente
Ad stapt er uit omdat de overige initiatiefnemers het rente vraagstuk niet meenemen. Hierdoor wordt zonder slag of stoot een belangrijk onderdeel van het initiatief bij het grof vuil gezet. Broere ziet rente als een van de grote veroorzakers van crisissen.

Het feit dat er verdeeldheid is binnen de groep van het initiatief betekent op voorhand een nederlaag. De banken zullen zich nu focussen op geldcreatie zonder dat de rente-praktijk hier onder valt.

Ad Broere:
De belangrijkste reden is dat ik niet geneigd ben tot een compromis met betrekking tot dit geldstelsel. Zolang verreweg het grootste deel van het geld door schuld ontstaat en zolang voor die schuld geld moet worden betaald, is het een mathematische zekerheid dat crisissen bij herhaling zullen optreden en dat de welvaart zeer ongelijk verdeeld zal blijven. Wat mij betreft staat daarom een rentevrije economie centraal..
Rente is in mijn opinie een kernoorzaak van ophoping van vermogen bij een klein deel van de bevolking en verarming van het grootste deel.

Ad Broere wilde zich met name hard maken voor een rentevrije economie en zou als de gelegenheid zich voordeed daarvan ook de kamerleden proberen te overtuigen. Hij wil dat de banken voor hun diensten een vergoeding gaan krijgen in plaats van een vast bedrag aan rente gedurende de looptijd van de lening. Deze banken zullen dan het geld niet meer zoals nu zelf kunnen scheppen, maar kunnen dit ontvangen van een publieke instelling.

Geldschepping
De Nederlandse staat betaalt ieder jaar meer dan 8 miljard euro aan rente. Dit geld heeft de overheid afgesproken te betalen aan de banken voor het geld dat de staat van hen heeft geleend. Maar waarom zou de overheid geld lenen terwijl zij het zelf kunnen maken? En waarom zouden zij hierover nog rente betalen ook? De overheidsschuld is op dit moment gegroeid tot 458 miljard euro en zal naar verwachting groeien naar 466 miljard in 2016.

Wat is het verschil nu de banken dit geld scheppen in plaats van de overheid? Het verschil is 8 miljard rente die als gratis subsidie in het bankwezen (banken/verzekeraars) wordt gepompt. Jaar na jaar. En niemand weet waarom dit gebeurt!
Zelfs voor de werkgelegenheid hoeven we dit niet te doen, aangezien de banken ieder jaar weer minder werknemers in dienst nemen. Je kunt er dus van uitgaan dat dit bedrag bijna volledig als winst (dividend) in de zakken van de bankeigenaren terecht komt.

Hierdoor heeft de overheid een enorme macht aan het bankwezen GESCHONKEN. Zij zijn onze schuldeisers voor de nationale schuld van 458 miljard euro. Op papier!

Op de een of andere manier schakelt de overheid banken in om dingen te doen die de overheid zelf beter en goedkoper kan doen. Wie begrijpt het nu nog?

Binnenkort zal deze kwestie over de geldschepping door de particuliere banken in het parlement worden besproken, met genoemde hoorzitting als voorbereiding daarop. In Engeland gingen zij in het Britse Lagerhuis ons al voor.

Rob Vellekoop, 28 september 2015

 

http://delangemars.nl/2015/09/28/hoorzitting-over-geldstelsel-met-2e-kamer-vleugellam/