Inspirerende avond D’66 over het basisinkomen

Het gonst in Leeuwarden! Het basisinkomen wordt alom besproken en bediscussieerd. En het ging daarbij vooral niet om zg regelarme bijstand experimenten zoals die in Tilburg, Wageningen, Utrecht en Groningen in de maak zijn. Niemand vond dat dat iets met het basisinkomen te maken had, behalve dat onvoorwaardelijkheid getest zou kunnen worden. Neen, in Leeuwarden ging om een zo volwaardig mogelijke pilot, voor alle inkomens-, beroeps- en leeftijdsgroepen. In Grand Café De Walrus werd er door meer dan 30 belangstellenden van verschillende partijen over het basisinkomen gesproken. Weliswaar in een bovenzaaltje, maar de dynamiek van de gesprekken waren er niet minder. En natuurlijk waren de bezoekers vooral van D’66. De gesprekken onder leiding van journalist Niek Donker waren levendig, kritisch, maar werden met respect gevoerd. Na en tijdens de presentatie van Willem Gielingh, vice-voorzitter van de Vereniging Basisinkomen werden er veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het onderwerp is zo breed dat enige ongenuanceerdheid natuurlijk niet te voorkomen is. Terecht werden daar opmerkingen over gemaakt. Dat ‘de arbeidsmarkt slecht functioneert’ is zo’n uitspraak. Sommige bezoekers riepen de politiek op niet bang te zijn en het gewoon maar eens te proberen. En als Leeuwarden niet wil, dan kan het toch ook in … Meer →